Naše služby

Sťahovanie bytov a domácností

Sťahovanie kancelárií, firiem, skladov a archívov

Sťahovanie klavírov a pián

Sťahovanie trezorov a ťažkých bremien

Tuzemská a medzinárodná doprava a preprava

Balenie a baliaci materiál

Likvidácia nábytku, vypratávanie bytov, garáží a pivníc, odvoz starého nábytku

Montáž a demontáž nábytku

Skladovanie

Čistiace a upratovacie práce